Regulamin

Regulamin

Zasady ogólne

 1. Zapoznanie się z regulaminem oznacza jego akceptację.
 2. Zakup biletu jest potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z Regulaminem, akceptują jego postanowienia i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 3. Prawo wstępu na teren Piernikowej Chaty mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, zakupiony w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej www.
 4. Dzieci mogą przebywać na terenie Piernikowej Chaty tylko w obecności swoich rodziców lub opiekunów.
 5. Wstęp zgodnie z cennikiem.
 6. Rodzice są proszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na swoje dzieci podczas ich pobytu na terenie parku Piernikowej Chaty. Właściciel Parku oraz żadna inna jednostka z nim powiązana nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z użytkowaniem Parku Rozrywki niezgodnie z jego przeznaczeniem w szczególności z za użytkowanie niezgodnie regulaminem poszczególnych atrakcji/elementów parku.
 7. Na terenie Piernikowej Chaty prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń personelu!
 8. Nie odpowiadamy za rzeczy skradzione lub pozostawione bez opieki. Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by nasz Park był miejscem spokojnym i całkowicie bezpiecznym dla naszych gości.
 9. Sprzedawcą biletów jest: Cloudpark S.C., NIP: 8133845189
 10. Złożenie zamówienia na zakup biletów za pośrednictwem strony internetowej www (piernikowachata.pl) jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.
 11. Bilet zakupiony w kasie ważny jest w dniu zakupu. Bilet zakupiony za pośrednictwem strony internetowej uprawnia do jednorazowego wejścia w okresie wskazanym na bilecie. Zarówno bilet zakupiony w kasie, jak również zakupiony za pośrednictwem strony internetowej może być przekazany przez Kupującego osobom trzecim.
 12. Na teren Parku ZABRANIA się wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych, oraz wszelkich innych mogących spowodować utratę zdrowia lub życia drugiego człowieka.
 13. Ponad to zabrania się: wspinania na ogrodzenie, śmiecenia, spożywania napojów alkoholowych, użytkowania atrakcji niezgodnie z przeznaczeniem itd.
 14. Na teren Parku nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem Narkotyków, alkoholu oraz wszelkich innych środków odurzających!
 15. Klienci Parku ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody jakie nastąpiły po ich działaniu!
 16. W sytuacji odniesienia kontuzji lub obrażeń ciała z winy niesprawnego urządzenia na terenie Parku – należy bezzwłocznie skontaktować się z obsługą Parku. Tylko takie zgłoszenie będzie stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie.
 17. Park nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek siły wyższej, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.  
 18. Zakupiony bilet na dodatkowe warsztaty pieczenia piernika sżne tylko w czasie na który zostały wykupione. W przypadku braku obecności o danej godzinie bilet przepada i nie podlega zwrotowi. Jest możliwe jedynie uczestnictwo o innej godzinie, jeżeli będą wolne miejsca (ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona). W tym celu trzeba pytać obsługi Parku.
 19. Bilet wstępu uprawnia do korzystania ze wszystkich urządzeń i atrakcji (z wyłczeniem warsztatów pieczenia piernika) przez cały okres przebywania na terenie Piernikowej Chaty, aż do momentu opuszczenia Parku.   
 20. Zakupiony bilet wstępu upoważnia do jednorazowego przelotu na symulatorze miotły. Dodatkowe przeloty są możliwe po zakupieniu dodatkowego biletu w kasie Parku lub przez stronę www.
 21. Rodzaje biletów i ceny podane są  na stronie w zakładce "cennik" oraz przy kasie w Parku Piernikowej Chaty.

Dodatkowe "warsztaty pieczenia piernika"

 1. Zakupiony bilet na dodatkowe warsztaty pieczenia piernika ważny jest tylko w czasie, na który zostały wykupiony. W przypadku braku obecności o danej godzinie bilet przepada i nie podlega zwrotowi. Jest możliwe jedynie uczestnictwo o innej godzinie, o ile będą wolne miejsca (ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona). W tym celu trzeba pytać obsługi Parku.
 2. Warsztaty odbywają  się co 30 minut i należy stawić się w pobliżu na 5 minut przed czasem widniejącym na bilecie.

Zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej 

 1. Zakupu biletów do Piernikowej Chaty można dokonać za pośrednictwem strony internetowej zwany dalej „Serwisem biletowym”.
 2. Serwis biletowy umożliwia zakup biletów do wizyty w Piernikowej Chacie, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamówione bilety w momencie ich zakupu.

Dostawa

 1. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.
 2. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje pocztą elektroniczną e-mail na podany w trakcie zamówienia adres, po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.

Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej realizowane są w przypadku czasowego zamknięcia Piernikowej Chaty, a także w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu biletu po uprzednim zgłoszeniu.

Dane osobowe

 1. Dokonując zakupu biletu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zakupu, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych administratorowi danych osobowych Piernikowej Chaty.
 2. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd administratora danych osobowych Piernikowej Chaty. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych niezbędnych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu biletowego oraz zakupu biletu w kasie Piernikowej Chaty.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć szczegółowy opis zaistniałej sytuacji.

3. Reklamacje dotyczące biletu zakupionego z pośrednictwem strony internetowej należy kierować na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Reklamacje dotyczące biletu zakupionego w kasie Piernikowej Chaty należy składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana wyłącznie pocztą elektroniczną e-mail.

7. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Piernikowej Chaty ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.

 

Adres:
Glinne 117 (obok Kamienia Leskiego)
38-600 Glinne

 

Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadzwoń:
+48 509 559 557
+48 601 381 470

Godziny otwarcia:
Pon: 10:00 - 19:00
Wt: 10:00 - 19:00
Śr: 10:00 - 19:00
Czw: 10:00 - 19:00
Pt: 10:00 - 19:00
Sob: 10:00 - 19:00
Nd: 10:00 - 19:00

Zapraszamy!

Free Joomla! templates by Engine Templates